תנאי שימוש

הקדמה

האמור בתנאי השימוש האלו נכתב בלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות, אך הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד, וכמו כן, האמור בלשון יחיד מתייחס אף ללשון רבים, ולהפך.
אנו מודים לך על כניסתך לאתרנו, המשמש כפלטפורמת מסחר בשירותים שמקשרת בין תלמידים שצריכים עזרה בנושא לימוד מסויים (להלן – "התלמיד" ו"נושא הלימוד", בהתאמה) לבין משתמשים אחרים שמוכנים ללמד את התלמיד את אותו נושא לימוד תמורת תשלום מסויים (להלן – "המורה"). המידע, התכנים והשירותים בקשר עם השימוש בפלטפורמה (להלן – "השירותים") ניתנים על ידי חברת "Flexy LTD". ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת contact_us@lessoons.co.il.
השימוש והגלישה באתר Lessoons (להלן – "האתר") ובאיזה מהשירותים המוצעים ו/או המצויים בו, כפוף לתנאי השימוש באתר כפי שיפורטו להלן. בשימושך באתר הינך מביע הסכמתך לתנאי שימוש אלה, ומאשר בזאת שקראת והבנת את כולם. אנא שים לב כי תנאי השימוש מהווים חוזה משפטי בינך לבינינו ועליך לקרוא אותם בעיון ובתשומת לב. אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה וכן תנאים והגבלות נוספים שחלים על השירותים, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עליך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף האינטרנט שלנו, בכתובת הבאה: https://www.lessoons.co.il/תנאי-שימוש, וכל שינוי ייכנס לתוקפו בהתאם למועד שיפורסם באתר על ידינו. אתה נדרש בכל עת לפעול בהתאם לתנאים המפורטים להלן, כפי שיתוקנו מעת לעת.
אנא שים לב כי אם הינך אדם פרטי (ולא ישות משפטית, כגון חברה, שותפות או כד') עליך להיות בן 18 שנים או יותר על מנת להתקשר עימנו בהסכם זה, להירשם באתר ולהשתמש בשירותים. אנא אל תשתמש בשירותים אם אינך בגיל המותר. אנא שים לב שבאישור תנאי שימוש אלו ובעצם עשיית שימוש באתר ובאיזה מן השירותים הנך מאשר כי הינך בגיל הנדרש.


רישום לאתר

על מנת לבצע פעולה ו/או להשתמש ביישומי האתר ו/או לקבל פרטים כלשהם לגבי השירותים המופיעים באתר, אתה נדרש להרשם לאתר וליצור חשבון משתמש. הינך מודע לכך ומסכים שבשביל לספק לך שירות באתר, הפרטים שתזין בהרשמה כמו שם מלא, טלפון, כתובת מייל, עיר מגורים וכל מידע אחר שהזנת בתהליך ההרשמה, יפורסמו באתר, או יעברו לתלמידים שיבקשו ליצור איתך קשר במהלך שיחות עם נציגי שירות של האתר ו/או מערכות אוטומטיות. תוכל לעשות זאת תוך שימוש בפרופיל המשתמש שלך בפייסבוק או באמצעות הרשמה רגילה בעזרת כתובת הדוא"ל שלך, ולאחר מכן, להשלים הליך יצירת חשבון משתמש בהתאם להוראות שיוצגו לך. הרישום לאתר מותנה באישור תנאי השימוש האלו ע"י סימון סימן ✔ במקום המיועד לכך. מובהר בזאת כי ללא אישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי הינך מסכים לכל תנאי השימוש לא יהא באפשרותך ליצור חשבון משתמש באתר ולהשתמש בשירותים. בעת הצטרפותך ורישומך לאתר, אתה מתחייב לספק מידע מהימן, מדויק, מלא ועדכני בקשר עם הפרטים שמסרת, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. אם תשנה כל פרט אשר הינו מהותי לצורך קיומה התקין של מטלה, אנא עדכן את פרטי חשבונך בהקדם. אנא שים לב שבאפשרותך לבטל את הרישום באתר בכל רגע נתון בכתובת: https://www.lessoons.co.il/users/settings/freezeCloseSettings.


השימוש בשירותים שלנו

אנא אל תשתמש בשירותים לרעה. לדוגמה, אל תשבש את השירותים שלנו ואל תנסה לגשת לאתר בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק ובכפוף להוראות שאנו מספקים. אנא אל תשתמש בשירותים שלנו שלא בצורה לה הם נועדו. לדוגמא, אין לפרסם מספר טלפון, דואר אלקטרוני, לינק לאתר כלשהו, שלא בשדה המיועד לכך, ואך ורק בשדה המיועד לכך. אין להשתמש במערכת ההודעות של האתר ו/או בפרטי הקשר של המורים לצרכים שאינם קביעת שיעור או בירור פרטים נוספים לצורך קביעת שיעור. חל איסור לשלוח מודעות דרושים, פרסומות מכל סוג שהוא, או הודעות שאינן בקשר עם השירותים דרך פרטי הקשר שהושגו בעזרת האתר.
אתה רשאי להשתמש בשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין, וכקבוע בתנאי שימוש אלו. אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מקיים תנאים אלו, או אם יש לנו חשד להתנהגות בלתי הולמת. מלוא זכויות הקניין הרוחני, הן בשירותים והן באתר, מצויות בבעלותנו הבלעדית (או שיש לנו רישיון שימוש בהן). השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא אם כן קיבלת את אישורנו כדין. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש בסימני מסחר, תמונות או סמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו, לרבות לא להעתיק, לשכפל, להפיץ ולפרסם אותם. אל תסיר, תסתיר או תשנה הודעות המוצגות בתוך האתר או בעת השימוש בשירותים. כפי שיפורט בהמשך, השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו שלנו (לדוגמה – הודעות, מידע או תמונות שמעלים משתמשים אחרים, שמות, מודעות ופרסומות של גופים אחרים). תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אף על פי כן אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן של אותם צדדים שלישיים, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.


הגנה על זכויות שלנו ושל אחרים / הגבלת פרטיות

אנו מכבדים את זכויותיהם של אנשים אחרים ומצפים ממך לנהוג באותו אופן: (1) אל תפרסם תוכן ואל תנקוט באמצעות השירותים ו/או האתר שום פעולה אשר מפרה את זכויותיו של מישהו אחר או מנוגדת לחוק ו/או לכללים של האתר באופן אחר; (2) אנו נהיה רשאים להסיר כל תוכן או מידע שאתה מפרסם באתר אם אנו סבורים שהם מפרים הוראות אלו או את מדיניותנו או כל דין; (3) אם אתה סבור שזכויות הקניין הרוחני שלך נפגעו באופן כלשהו אנא הודע לנו באופן מיידי; (4) אם הסרנו את התוכן שלך בשל הפרת זכויות קניין רוחני של גורם אחר, ואתה סבור שהתוכן הוסר בשוגג, אנא הודע לנו באופן מיידי; (5) אם הפרת שוב ושוב זכויות קניין רוחני של אנשים אחרים, אנו עלולים להשבית את השימוש שלך בשירותים ובאתר על פי שיקול דעתנו; (6) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אינך רשאי להשתמש בזכויות היוצרים או בסימנים המסחריים שלנו או בסימנים דומים שעלולים לגרום לבלבול, אלא אם קיבלת מאיתנו רישיון שימוש מראש ובכתב; (7) לא תפרסם תקשורת מסחרית שלא אושרה (כגון דואר זבל); (8) לא תיקח חלק בפעילויות שיווק רב שכבתי בלתי-חוקיות באמצעות האתר; (9) לא תעלה וירוסים או קודים זדוניים כלשהם לאתר; (10) לא תנהג בבריונות כלפי משתמש, לא תאיים ולא תטריד משתמשים; (11) לא תפרסם או תציע תחרויות, פרסים או הגרלות באמצעות שימוש באתר ללא אישורנו מראש; (12) לא תעשה דבר שעלול להשבית, להעמיס יתר על המידה או לשבש את הפעולה התקינה או את המראה של האתר; (13) לא תאפשר ולא תעודד הפרות כלשהן של תנאי שימוש אלו על ידי אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך סעיף זה, תוכן אשר הינו מנוגד לכללים של האתר ייחשב בין היתר (אך לא רק) (1) תוכן לא חוקי על פי הדין החל, לרבות תוכן אשר יכול לשמש לצורך יצירה, פרסום, הפצה, מתן או קבלה של סחורות או שירותים בלתי חוקיים; (2) תוכן אשר הינו פוגעני (לרבות, ללא הגבלה, תוכן משמיץ, מאיים, מגלה אלימות או פורנוגראפי); (3) תוכן שמגלה, או יש חשש שיגלה, מידע אישי (סודי, קנייני או אחר) של משתמש כלשהו או כל צד שלישי וזאת מבלי לקבל הסכמתו לכך; (4) תוכן אשר הינו מפלה, מטעה, כוזב או מזויף (למשל, תוכן אשר מהווה תגובה שקרית, כוזבת או מטעה להודעות או מודעות המפורסמות באתר); (5) תוכן זדוני (למשל, תוכנות זדוניות או תוכנות ריגול); (6) תוכן שמציע, מקדם, מפרסם, או מספק קישורים לפרסום או פרסום אוטומטי של מוצרים או שירותים אשר אינם במסגרת האתר. חברת פלקסי מתחייבת לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג'.‏


התוכן שלך בשירותים שלנו

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשלוח תוכן. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך. כאשר אתה מעלה או שולח תוכן לשירותים שלנו בדרך זו או אחרת, אתה למעשה מעניק לנו ולאלו עמם אנו עובדים רישיון כלל עולמי, לא מוגבל, תמידי, בלתי חוזר וללא תשלום לשימוש בתוכן זה, לארחו, לאחסנו, לשחזרו ולשנותו, ליצור ממנו יצירות נגזרות, לפרסם אותו, לעשות בו פעולות, להציג אותו לעיני הציבור ולהפיץ אותו. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה מוגבלות למטרות של הפעלה, קידום ושיפור השירותים שלנו ופיתוח שירותים חדשים. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו. אנא ודא כי יש בידך הזכויות הנחוצות כדי להעניק לנו רישיון מסוג זה עבור כל תוכן שתעלה לאתר.


רישיון שימוש בשירותים שלנו

בכפוף לתשלום התמורה כמפורט בתנאי שימוש אלו ובאתר, אנו מעניקים לך רישיון אישי מוגבל, כלל עולמי ולא בלעדי, שאינו ניתן להעברה וניתן לביטול על ידינו בכל עת, אשר מאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים. רישיון זה נועד למטרה אחת והיא לאפשר לך להשתמש בשירותים וליהנות מהם כפי שאנחנו מספקים אותם ובאופן שתנאים אלו מתירים. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור או להחכיר חלק כלשהו מהאתר ו/או השירותים שלנו או כל חלק מהם, ואינך רשאי ליצור עבודות נגזרות, להדר לאחור (reverse engineer) או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה באמצעותה ניתנים השירותים בכל דרך אחרת, אלא אם קיבלת מאיתנו הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, לעשות זאת.


שינוי וסיום השימוש בשירותים שלנו

אנו עשויים לשנות ולשפר את השירותים ואת האתר באופן שוטף. אנחנו עשויים להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות מעת לעת, ואנחנו גם עשויים להשעות או להפסיק את מתן השירותים לגמרי, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים בכל עת. אם נפסיק שירות מסוים אשר הינו מהותי אנו ניתן לך התראה זמן סביר מראש, אם וככל שניתן באופן סביר לעשות כן, והזדמנות לקבל מידע שלך אשר מאוחסן בשרתים שלנו ומופיע באתר, בהתאם להוראות הקבועות במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה וניתן לראותה בכתובת https://www.lessoons.co.il/מדיניות-פרטיות. אנא שים לב שאתה יכול להפסיק את השימוש בשירותים שלנו בכל עת כפי שמפורט לעיל.


תשלום בגין השירותים של האתר / מדיניות ביטול עסקה

האתר מציע למורים שירותים שאינם בתשלום, לצד תכניות בתשלום, לבחירתם. השירותים הכלולים בתכניות בתשלום, כמו גם תנאי התכניות ומחיריהן, מפורטים בעמוד בתכניות באתר: https://www.lessoons.co.il/תכניות.
אנו שומרים לעצמינו את הזכות לשנות את מחיר התכניות, את השירותים אותם הן מאפשרות ואת הזכויות הניתנות למורים המנויים להן, וזאת בכפוף להודעה מראש.
יובהר כי ההצטרפות לתכניות בתשלום, כמו גם תשלום התמורה, אינם מקנים למורה בטוחה או התחייבות למספר התלמידים שישכרו את שירותיו, יצרו איתו קשר, או יצפו בפרטיו, אלא מקנים לו דירוג גבוה יותר בין תוצאות החיפוש הרלוונטיות אליו בלבד, והכל כמפורט בתנאי התכנית.
במידה והמורה רכש מנוי לאחת מתכניות האתר ולאחר מכן התחרט ו/או החליט שהיא לא מתאימה לו ו/או החליט שהיא לא לשביעות רצונו, באפשרותו לשנות, לעזוב, לא לחדש את התכניות בכל שלב שירצה, וזאת ע"י עצירת המנוי באתר באופן מיידי. כל עת והמורה לא עצר את חידוש התכנית, ייחשב הדבר שהוא מנוי לתכנית ואנו נמשיך לספק לו את שירותי התכנית. במצב זה לא תהיה למורה הזכות לבוא בטענות לאתר בגין אי שביעות רצונו ובקשה לזכותו בגין התקופה בה לא היה שבע רצון. במקרה שמנויו של מורה נעצר או הופסק, מכל סיבה שהיא, תהיה שמורה לנו הזכות לסרב לחדש את מנויו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
במקרה וכרטיס האשראי יידחה מסיבה כלשהי ולא יתבצע חיוב למורה יווצר חוב כלפי האתר.


ההתחייבויות והגבלות האחריות שלנו

אנו מספקים את השירותים ברמה מסחרית סבירה של מיומנות ואנו מקווים כי תיהנה להשתמש בהם, אך יש דברים מסוימים שאיננו מבטיחים לספק בקשר עם השירותים שלנו. פרט למצוין במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאים והגבלות נוספים אשר יפורסמו על ידינו, אנו או הספקים או המפיצים שלנו אינם מבטיחים או מתחייבים לדבר ספציפי בנוגע לשירותים. לדוגמה, איננו נותנים התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותים, לגבי הפונקציות הספציפיות של השירותים, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנו מספקים את השירותים "כמות שהם" (“As Is”), ללא התחייבות מפורשת או משתמעת להתאמה למטרה ספציפית כלשהי, יכולת סחר או אי-הפרה, ככל שהדין מתיר זאת. איננו מתחייבים שהשירותים יהיו תמיד בטוחים, מאובטחים ונקיים משגיאות, וירוסים, תולעים או קוד זדוני אחר, או שיפעלו תמיד או כראוי וללא הפרעות, עיכובים או פגמים. איננו אחראים על הפעולות, התוכן, המידע או הנתונים שלך ו/או של צד שלישי, ואתה פוטר אותנו, את מנהלינו, ספקינו, עובדינו, מפיצינו וסוכנינו מכל תביעה ונזק, ידועים או לא ידועים, אשר עולים מתוך או קשורים לכל טענה שיש לך כנגד צד שלישי כאמור. אם גורם כלשהו יגיש נגדנו דרישה או תביעה הקשורה לפעולות, לתוכן או למידע שלך, תשפה אותנו בגין ותגן עלינו מפני כל נזק, אובדן והוצאה, מכל סוג (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים), הקשורים לתביעה כזו. על אף שאנו מספקים למורים ולתלמידים כללי התנהלות, איננו שולטים בפעולות שמי מהם מבצע בשירותים ואיננו אחראים על תוכן או מידע שמי מהם מפרסם או משתף באמצעות האתר ו/או פלטפורמות אחרות. איננו אחראים על שום תוכן או מידע פוגעניים, בלתי הולמים, מגונים, לא חוקיים או אחרים, שבהם אתה עשוי להיתקל. איננו נושאים באחריות להתנהלותו של אף מורה או תלמיד, בין אם מקוונת ובין אם לא מקוונת, כמפורט לעיל ולהלן.


אחריות בגין השירותים והמטלות

השימוש באתר ובשירותים שלנו הינו באחריותך הבלעדית. אנא שים לב כי ככל שמפורסמות באתר המלצות, חוות דעת וכד' בקשר עם תלמיד, מורה או נושא הלימוד, הרי שמדובר בחוות דעת סובייקטיביות של מפרסם חוות הדעת ועל דעתו, ללא כל מעורבות או נטילת אחריות על כך מצידנו, וכל פעולה (או הימנעות מפעולה) על פיהן על ידך ייעשה באחריותך הבלעדית. אנו לא נהיה אחראים בשום אופן בקשר עם כל שירות ו/או מוצר ו/או הודעה ו/או מצג אשר ניתנים על ידי תלמיד או מורה בקשר עם נושא לימוד ו/או בגין כל פעולה בקשר עם נושא לימוד כאמור (לרבות בקשר עם מועד האספקה של השירות, אופן ביצוע השירות וכד'), והאחריות הבלעדית בגין האמור לעיל, ובגין כל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם עקב פעולה (או הימנעות מפעולה) בקשר עם האמור לעיל, תחול על התלמיד ו/או המורה, בהתאם לנסיבות, ולא עלינו. למען הסר ספק יובהר בזאת כי כל נושא לימוד מכל סוג שהוא שילומד בעקבות פניה של תלמיד למורה יסוכם ישירות אך ורק בין המורה לבין אותו תלמיד שפנה אל המורה, באמצעות המנגנון הקבוע באתר, ואנו איננו ולא נהיה צד לעסקה כזו או כל חלק שלה. אנו (וכך לגבי הספקים והמפיצים שלנו) לא נהיה בשום אופן אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל מעשה או מחדל ולא נישא בכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי בקשר עם השימוש (או חוסר היכולת להשתמש) באתר ו/או השירותים, ובכלל זה בגין אבדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים אחרים, נזקים מיוחדים, נזקים תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים . במידה וייקבע בפס"ד חלוט על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי אנו אחראים באופן כלשהו, הנך מסכים ומאשר בזאת, באופן מפורש וחד משמעי, שהיקף האחריות הכוללת שלנו ושל הספקים והמפיצים שלנו בגין כל תביעה בקשר עם האמור לעיל תוגבל לסכום שקיבלנו כתשלום מן המורה בגין הלימוד אותו נושא לימוד אשר בעקבותיו ו/או בקשר אליו צמחה התלונה ו/או התביעה. בכל מקרה, לא אנחנו ולא והספקים והמפיצים שלנו נהיה אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי לנבוע באופן סביר ממתן השירותים על ידינו.


שימוש בשירותים בשם עסק

אם אתה משתמש בשירותים שלנו בשם או מטעם עסק כלשהו, אתה מצהיר בזאת שהינך שלוח של עסק כאמור, שיש לך סמכות לחתום ולהתקשר בעסקאות איתנו ועם הצד השני (מורה או תלמיד, בהתאם לנסיבות) ושמעשיך (ומחדליך) מחייבים את העסק לכל דבר ועניין ובכלל זאת להתחייב לתנאי שימוש אלו. אנא שים לב שבמידה שנתת הצהרה שאינה נכונה ו/או יתברר כי לא היית מוסמך להתקשר בעסקה בשם העסק, אתה תהיה אחראי באופן ישיר לכל מעשה ומחדל, תוצאה ו/או נזק שייגרמו בקשר לכך ותשפה אותנו בגין כל תביעה, טענה או דרישה של צד שלישי אשר תופנה אלינו בקשר עם האמור.


הסכמה לקבלת חומרי פרסום

אנו עשויים לשלוח לך הודעות ומידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו בהתאם לפרוצדורה הקבועה להלן. אנא שים לב כי בעת הרישום ניתנת לך האפשרות לסמן כי אינך מעוניין לקבל דברי פרסומות מאיתנו ו/או מאחרים. אם לא סימנת כי אתה מבקש שלא לקבל פרסומים, הנך מאשר כי הנך מודע לכך שבעת רישומך לאתר, נתת הסכמתך באופן מפורש וחד משמעי לקבל דברי פרסומת, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – "חוק התקשורת"), מאיתנו ו/או מאחרים, וזאת באמצעות קבלת דוא"ל ((Email , מסרון (SMS), או בדרך אחרת, והנך מצהיר בזאת כי אתה מעוניין לקבל דברי פרסומות כאמור. אם הינך מעוניין להפסיק לקבל דברי פרסומת מהאתר, אתה יכול לעשות זאת ע"י שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת contact_us@lessoons.co.il או למלא את הטופס הייעודי המופיע באתר בקישור הבא https://www.lessoons.co.il/users/settings/notifSettings. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אנו לא נהיה אחראים בשום אופן על כל דבר פרסומת שיישלח לך ע"י מי מהספקים המפרסמים את שרותיהם ו/או מוצריהם באמצעות האתר, לרבות ומבלי להגביל במקרה בו ספק שירות ו/או מוצר כלשהו ישמור על דעת עצמו את הפרטים שלך שקיבל דרך האתר ויעשה בהם כל שימוש אחר שלא באמצעות האתר. לפירוט ההוראות החלות בדבר איסוף מידע, אנא ראה את מדיניותנו בדבר הגנת הפרטיות, המפורסמת בקישור הבא https://www.lessoons.co.il/מדיניות-פרטיות.


מידע כללי על תנאי שימוש אלה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנא שים לב שלא כל התנאים אשר יחולו על השימוש שלך בשירותים או באתר מפורטים כאן, וחלקם יפורטו במקומות המיועדים לכך. תוכל לראות אותם לפני שהינך מסכים להם. הסברים נוספים על אפשרויות תגמול ושיטות דירוג של משתמשים יוסברו לך תוך כדי השימוש באתר, במידה ואלו יהיו רלוונטיים אליך. כל הוראה, הנחיה, תנאי או הסבר אשר ניתן לך בקשר עם השימוש בשירותים ואינו מצוין בתנאים אלו, משולב כאן על דרך ההפניה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.
אם אינך מסכים לתנאים אלו או לשינויים בתנאים ובהגבלות בשירותים, כדאי שתפסיק להשתמש בהם. תנאי שימוש אלה חלים על ומגדירים את מערכת היחסים בינך וביננו, הם אינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי כלשהו. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד). אם יתברר שתנאי מסוים אינו ניתן לאכיפה, אזי לא תהיה לכך כל השפעה על תניות אחרות, ובכל מקרה, תנאי כזה יפורש באופן בו ישקף בצורה האכיפה המקסימאלית את הצדדים האמור בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה ומהשירותים או בקשר אליהם יחולו דיני מדינת ישראל. מוסכם בזאת על ידינו ועל ידך, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים או קשורות להם ידונו רק בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב