בלוג - מורים פרטיים לסטודנטים

מורים פרטיים לסטודנטים

סטודנטים רבים מגיעים לאקדמיה לאחר שנים רבות ללא למידה. חלקם אחרי הצבא והטיול הגדול, לא למדו בערך 5 שנים. סטודנטים כאלה לעיתים מתקשים מאוד בלהסתגל למסגרות האקדמית הלוחצת. עומס השיעורים, חומרי הקריאה, היקף העבודות. כל המטלות העומדות בפני הסטודנטים מכניסים אותם ללחץ נוסף, המקשה עוד יותר על ההתמודדות הלימודית. בחלק מכיתות הלימוד יושבים סטודנטים מנוסים יותר. כאלה שהגיעו לאחר מכינה אקדמית, או יישר לאחר התיכון. […]